Υποβολή νομικής αγωγής κατά της FRONTEX

— Δελτίο Τύπου — 25 Μαΐου 2021  Για πρώτη φορά στην Ιστορία του Οργανισμού, υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΕΠροσφυγή κατά της FRONTEX για Παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η FRONTEX δεν διέκοψε τις δραστηριότητές της στην ΕΛΛΑΔΑ παρά τις σοβαρές, συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το δίκαιο…

Continue reading