δωρίστε

να στηρίξει τις προσπάθειές μας να προσφύγουμε κατά της Πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι για τις μεταναστευτικές πολιτικές της:


δωρίστε με IBAN:

Stichting/Foundation Front-Lex
Triodos Bank, The Netherlands
IBAN: NL69TRIO0788954407
BIC/SWIFT: TRIONL2U


δωρίστε με Paypal ή πιστωτική κάρτα:


Comments are closed.